صفحه نقد و بررسی

لباس مناسب آقایان کوتاه قد
0

لباس مناسب آقایان کوتاه قداز طیف رنگ هایی که به همدیگر نزدیک هستند استفاده کنید:

نگه داشتن ترکیب رنگ پیراهن و شلوار و یا پیراهن با کت و شلوار در رنگ‌هایی که با هم‌ همخوانی دارند و در یک رده قرار می گیرند می‌تواند تصور بلند قدتر بودن را بوجود آورد. تا جایی که ممکن است زمان به تن کردن پیراهن، لباس‌هایی که با رنگ متضاد هستند را کنار بگذارید. پوشیدن پیراهن با رنگ‌های تیره هم این فکر را برای سایرین بوجود می آورد هرچند که امکان دارد اشخاص لاغر را نحیف تر جلوه دهد.

البته شما آزاد هستید پیراهن های رسمی و غیر رسمی خود را با لباس‌هایی که از یک ترکیب رنگ نیستند هم تهیه کنید و بپوشید ولی تلاش کنید سایه‌هایی همخوان و نزدیک به هم داشته باشند.

زمانی که دو رنگ مختلف را می‌پوشید و یا رنگ‌های متفاوتی از یک طیف را به تن می کنید تلاش کنید شلوار شما از پیراهن‌تان پررنگ‌تر باشد. اساسا استفاده از کفش تیره و شلوار پررنگ‌تر از پیراهن، طول را خوبتر نشان می‌دهد تا برعکس این ترکیب و یا تلفیق این دو.

نمونه های عمودی را انتخاب کنید :

نمونه های عمودی همه اشخاص را قد بلندتر جلوه می‌دهند هرچند که تاثیر نحیف تر دیده شدن را هم ناچارا به شکل توأمان در پی دارند. در نمونه های افقی چشم به صورت غیرارادی به دو سویه بدن تمایل پیدا می‌کند و این می تواند اندام شما را حتی کوتاه تر از چیزی که هست نشان دهد.

برای انتخاب این الگوها، خط های عمودی پشت هم که یکی از رنگ‌های آنها سفید باشد، انتخاب خوبی است؛قابل به ذکر است با توجه به این مطلب که خط های باریک تر می تواند تاثیرگذارتر باشد.

اصافه بر رنگ، پارچه‌هایی که بافت عمودی هم دارند می‌توانند همین دید را بوجود آوردند، به این مجموعه، لباس هایی که طرح و نگارهای آنها به طرف بالا ریزتر و کم رنگتر می‌شود را هم بیافزایید.

لباسهای تقریباً فیت بدن بپوشید:

به تن کردن پیراهن به غیر اندازه صحیح برای آقایان کوتاه قد، قد و قواره‌ی آنها را مانند پتک بر سر سایرین فرود می آورد! تا جایی که ممکن است از اینچنین وضعیتی فرار کنید. سعی کنید اندازه ای را انتخاب کنید که روی بدن شما خوبً قرار گیرد، خیلی از مردها این خطا را مرتکب می‌شوند و در زمان تهیه و خرید یک شماره در خرید خطا می‌کنند؛ خطایی که سبب می‌شود شبیه مجرمان در لباس زندان دیده شوند!

پیراهنی که زیر بغل آن به دلیل گشادی افتاده است و یا آستین‌های آن مقداری پایین‌تر از حد استاندارد می‌ماند، تنها خوبی آن کوتاهتر جلوه دادن شما است. چنین استایلی سایرین را یاد دوره بچگی‌تان می‌اندازد که پیراهن یک شماره بزرگتر می پوشیدید و یا پیراهن‌های برادر بزرگ‌ترتان را به تن می‌کردید.

چنانچه اندازه مناسب خود نمی یابید، لباسهای خود را به یک خیاط سفارش دهید؛ خیاط‌ها معمولاً درک بهتری از احتیاجات بدن شما دارند و چنانچه احیاناً آنها را از پیش بشناسید با سبک لباس پوشیدن شما خوب آشنا هستند. باز با این وجود خیلی از مارک ها، لباس‌های خود را کوچک‌تر از اندازه های عادی طراحی می‌کنند؛ مسئله ای که حتماً قبل از این ،زمان خرید لباس‌ها با آن مواجه ‌بوده‌اید.

درباره نویسنده

نوشین بهشتی / نویسنده

توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید.

طراحی و برنامه نویسی توسط اپتیون